गोरी तोरि चूनरी बा लाल लाल रे | Gori Tori Chunari ba Lal Lal Re

0
385

जब निकले ली घर से बहरिया
चाहे सभकर लड़ावल नजरिया
सभे छुवल चाहे हमरो गोर गाल रे गाल रे अरे गाल रे
( बात बुझाता )
गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
(ओ से का)
गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
(का)
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे

बैकग्राउंड : – (रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
(गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
(साचो)
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
(अईसन बात बा)

जाऊने कालेजवा में (का)
करेलू पढ़ाई (त का करी)
लईका लईका में होला लडाई होला लडाई होला लडाई
हो लगे पढ़ाई में हो जाई उच खाल रे उच खाल रे अरे उच खाल रे
लईका चिलाले स माल माल रे
(कौन ह उ मुअना)
लईका चिलाले स माल माल रे
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
( ओह )

बैकग्राउंड : – (गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
(चल हट )
गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
( ये ये ढेर सटS मत न त बबरिया तोहार उखाड़ लेब )
( तनी हमरो दोकनदरिया चले द लोगन )

सुन्दर रतन बडू तोहरो ना जोड़ बा
( ढेर मस्का मत लगावा )
काहे विशाल दुबे माल बड़ जोड़ बा माल बड़ जोड़ बा माल बड़ जोड़ बा
येह चढ़ल जवानी ह पर साल रे पर साल रे अरे पर साल रे
(कंट्रोल नईखे)
पुछस रितेश रोजे हाल चाल रे
(अरे बता द)
(ठीक बा)
पुछस आशीष रोजे हाल चाल रे
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे

बैकग्राउंड : – (गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
( येह )
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे
रोड पर चलेलु कमाल चाल रे
( ई हमर स्टाईल ह )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here