PAAP HO GAYA LYRICS – Satinder Sartaaj | Shayari Web

ਹੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਹਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਡੱਸਿਆ ਨੀ ਸਥੋਂ
ਕਿੱਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਹਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਡੱਸਿਆ ਨੀ ਸਥੋਂ
ਕਿੱਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸੱਦੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ
ਤੇ ਓਹ ਕੰ ਅਜਨੇ
ਸਥੋਂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਓਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਕਿੱਤੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏ
ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼
ਘਮ ਖਾ ਗਏ ਇਹਸਾਸ

ਓਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਕਿੱਤੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ
ਹੋਏ ਜੋਸ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼
ਘਾਸ਼ ਖਾ ਗਏ ਇਹਸਾਸ

ਸੱਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ
ਬੇਕਾਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ
ਸੱਦੇ ਹੋਨਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਤੈਯਾ ਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸੱਦੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ
ਤੇ ਓਹ ਕਮ ਅਜਨੇ
ਸਥੋਂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਓਹ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ
ਸੇਜ ਬਾਗਾਂ ਚ
ਕਹਤੋਂ ਲਕੜਾਰੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ
ਭੇਜ ਬਾਗਾਂ ਚ

ਓਹ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ
ਸੇਜ ਬਾਗਾਂ ਚ
ਕਹਤੋਂ ਲਕੜਾਰੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ
ਭੇਜ ਬਾਗਾਂ ਚ

ਸਥੋਂ ਡੱਸੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਹਿਰਣਾ ਦੀ ਪੈਦ
ਰੱਖਾ ਭੇਡ਼ਾਂ ਦਾ ਕਸਾਈ
ਸਥੋਂ ਠਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ
ਤੇ ਓਹ ਕੰ ਅਜਨੇ
ਸਥੋਂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੇਡਿਆਂ ਸਵਾਬਾਂ ਤੇ
ਗਰੂਰ ਹੋਣੇ ਸੀ
ਨਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਕੇ ਇਦਾਨ ਵੀ
ਕਸੂਰ ਹੋਣੇ ਸੀ

ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੇਡਿਆਂ ਸਵਾਬਾਂ ਤੇ
ਗਰੂਰ ਹੋਣੇ ਸੀ
ਨਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਕੇ ਇਦਾਨ ਵੀ
ਕਸੂਰ ਹੋਣੇ ਸੀ

ਜਿਹੜੇ ਕੰ ਦੀਆਂ
ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਆਵਾਂ
ਦੇਖੋ ਪੁੱਠਾ ਓਹ ਤਾਂ
ਸੱਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ
ਤੇ ਓਹ ਕਮ ਅਜਨੇ
ਸਥੋਂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸੱਡੇ ਮੱਥੇਆਂ ਤੇ ਇੱਸ ਨੇ
ਕਰਾਰੀ ਮਾਰੀ ਸੱਤ
ਦਿੱਤੀ ਹਸਤੀ ਹਲੂਂ
ਤੇ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਛੱਟ

इन्हें भी पढ़ें...  MANAVE LYRICS - The PropheC x Mitraz | Shayari Web

ਸੱਡੇ ਮੱਥੇਆਂ ਤੇ ਇੱਸ ਨੇ
ਕਰਾਰੀ ਮਾਰੀ ਸੱਤ
ਦਿੱਤੀ ਹਸਤੀ ਹਲੂਂ
ਤੇ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਛੱਟ

ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ
ਫਿਰ ਨਾ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ
ਪਛਤਾਵੇਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ
ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ
ਤੇ ਓਹ ਕਮ ਅਜਨੇ
ਸਥੋਂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨੀ ਤੇ
ਕਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨੀ ਖਿਆਲ
ਪੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਾਨੂੰ
ਇਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਓਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨੀ ਤੇ
ਕਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨੀ ਖਿਆਲ
ਪੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਾਨੂੰ
ਇਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ
ਕਲਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਪਰਹੇਜ਼
ਖੌਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਕਾਗਜ਼ਨ ਤੇ
ਛਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ
ਤੇ ਓਹ ਕਮ ਅਜਨੇ
ਸਥੋਂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਿਆਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵ
ਸੱਦੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾਂ
ਅਫਸੋਸ ਦਿੱਸੇ ਸਾਫ

ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਿਆਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵ
ਸੱਦੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾਂ
ਅਫਸੋਸ ਦਿੱਸੇ ਸਾਫ

ਸਰਤਾਜ ਦਿਆਂ ਸਾਹਣ ਨੂੰ ਵੀ
ਹੋਈ ਏ ਨਾਮੋਸ਼ੀ
ਰਾਗ ਚੰਦਰੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ
ਆਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਹਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਡੱਸਿਆ ਨੀ ਸਥੋਂ
ਕਿੱਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ
ਤੇ ਓਹ ਕਮ ਅਜਨੇ
ਸਥੋਂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ

गीतकार:
Satinder Sartaaj

Share via
Copy link